Skip to main content

Fundusze

Tytuł: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poziomu zatrudnienia poprzez zakup urządzeń”
Cel operacji / efekt: Celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia oraz wzrost zatrudnienia. Efektem operacji są dwa utworzone miejsca pracy oraz zrealizowana operacja ukierunkowana na innowacje.
Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”