Skip to main content

┬ž1 Og├│lne warunki sprzeda┼╝y

Niniejsze Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y (zwanej dalej OWS) okre┼Ťlaj─ů zasady zawierania um├│w sprzeda┼╝y towar├│w i us┼éug, kt├│rych sprzedawc─ů jest FRAME PACK Kamil Szalast, Remigiusz Paprocki S.K.A. z siedzib─ů w Kale┼äsku 27, 74-406 Namy┼Ťlin ÔÇô dalej zwan─ů firma FRAME PACK.
OWS stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç wszelkich um├│w sprzeda┼╝y zawieranych przez firm─Ö FRAME PACK, w tym r├│wnie┼╝ um├│w zawieranych w formie pisemnego zam├│wienia, oferowanych na rzecz podmiotu, kt├│ry dokonuje zakupu.

OWS s─ů dost─Öpne dla Kupuj─ůcego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy FRAME PACK lub na stronie internetowej www.framepack.pl

Niniejsze OWS s─ů uregulowaniem umownym wi─ů┼╝─ůcym strony w zakresie sprzeda┼╝y towar├│w. Strony wy┼é─ůczaj─ů stosowanie innych wzorc├│w umownych (og├│lne warunki umowy, warunki sprzeda┼╝y, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupuj─ůcego.
Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mog─ů by─ç zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. Zawarcie odr─Öbnej umowy sprzeda┼╝y wy┼é─ůcza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej spos├│b odmienny.

Odmienne ustalenia pomi─Ödzy stronami uzgodnione i potwierdzone na pi┼Ťmie maj─ů pierwsze┼ästwo przed postanowieniami OWS.

Forma sprzeda┼╝y:

 • Sprzeda┼╝ bezpo┼Ťrednia odbywa si─Ö w siedzibie firmy:
  Kale┼äsko 27, 74-406 Namy┼Ťlin
 • Sprzeda┼╝ towar├│w z dostaw─ů przez firmy spedycyjne.

┬ž2 Definicje

U┼╝ycie w niniejszych Og├│lnych Warunkach Sprzeda┼╝y okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:
Sprzedaj─ůcy ÔÇô FRAME PACK Kamil Szalast, Remigiusz Paprocki S.K.A. . Kale┼äsko 27, 74-406 Namy┼Ťlin, NIP: 599 31 588 19, REGON: 080915071.

Kupuj─ůcy ÔÇô osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej oraz osoba fizyczna prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů.

Termin p┼éatno┼Ťci ÔÇô dzie┼ä, w kt├│rym nale┼╝no┼Ť─ç za towar b─ůd┼║ us┼éug─Ö staje si─Ö wymagalna.

Towar ÔÇô rzeczy ruchome, us┼éugi, dobra, kt├│re maj─ů by─ç sprzedane na podstawie umowy sprzeda┼╝y, pomi─Ödzy Sprzedaj─ůcym a Kupuj─ůcym.
Zam├│wienie ÔÇô oferta zakupu produkt├│w z┼éo┼╝ona przez Kupuj─ůcego na pi┼Ťmie, dostarczona osobi┼Ťcie, listownie, kurierem lub e-mailem, zawieraj─ůca co najmniej: nazw─Ö zamawianego produktu, ilo┼Ť─ç, dane Kupuj─ůcego, niezb─Ödne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, spos├│b, termin i miejsce odbioru zamawianych produkt├│w.

Potwierdzenie ÔÇô pisemne o┼Ťwiadczenie Sprzedaj─ůcego o przyj─Öciu zam├│wienia, z┼éo┼╝one kupuj─ůcemu po jego otrzymaniu wraz z okre┼Ťleniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej warto┼Ťci zam├│wionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunk├│w dostawy/odbioru oraz warunk├│w p┼éatno┼Ťci.

┬ž3 Oferty zam├│wienia

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach ÔÇô nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepis├│w Kodeksu Cywilnego, nawet je┼Ťli zosta┼éy opatrzone cen─ů. Publikacje dotycz─ůce produkt├│w oferowanych przez Sprzedaj─ůcego maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny, natomiast wzorce i pr├│bki wystawiane przez Sprzedaj─ůcego maj─ů charakter pogl─ůdowy i wystawienniczy. Szczeg├│┼éowe dane techniczne podawane w publikacjach mog─ů w ka┼╝dym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ci─ůg┼ée zmiany zachodz─ůce w bran┼╝y technicznej.

Zam├│wienie Kupuj─ůcego powinno zawiera─ç nast─Öpuj─ůce dane:

 • nazw─Ö Kupuj─ůcego ÔÇô wraz ze wskazaniem dok┼éadnego adresu,
 • numer NIP,
 • wskazanie nr oferty, je┼Ťli dotyczy,
 • okre┼Ťlenie wskazanego towaru nazw─ů handlow─ů lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 • ilo┼Ť─ç zam├│wionego towaru,
 • termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzeda┼╝y jest z┼éo┼╝enie zam├│wienia przez Kupuj─ůcego oraz pisemne potwierdzenie zam├│wienia przez Sprzedaj─ůcego ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomoc─ů poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zam├│wienia oznacza, ┼╝e Sprzedaj─ůcy otrzyma┼é zam├│wienie oraz przyj─ů┼é je do realizacji. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia przez Kupuj─ůcego nie wi─ů┼╝e sprzedaj─ůcego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milcz─ůcego przyj─Öcia zam├│wienia.

Je┼╝eli zam├│wienie dotyczy wcze┼Ťniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zam├│wieniu numeru tej oferty. W razie nie powo┼éania si─Ö na numer oferty, Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne niezgodno┼Ťci cenowe na fakturze VAT, brak dost─Öpno┼Ťci towaru, jak r├│wnie┼╝ niezgodno┼Ťci w szczeg├│lnych parametrach towaru okre┼Ťlonych w pierwotnym zam├│wieniu.

Anulowanie zam├│wienia przez Kupuj─ůcego jest dopuszczalne tylko w wyj─ůtkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunk├│w anulowania zam├│wienia ze Sprzedaj─ůcym. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do obci─ů┼╝enia Kupuj─ůcego rzeczywistymi kosztami, kt├│re powsta┼éy do momentu anulacji ÔÇô nie wi─Ökszymi ni┼╝ warto┼Ť─ç zam├│wienia.

Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wy┼é─ůcznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedaj─ůcego odpowiedzialno┼Ťci cywilnej z tego tytu┼éu.

Je┼╝eli niemo┼╝no┼Ť─ç spe┼énienia ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö nast─ůpi┼éa wskutek si┼éy wy┼╝szej, Kupuj─ůcemu nie przys┼éuguje ┼╝adne roszczenie o naprawienie szkody wynik┼éej z tytu┼éu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

┬ž4 Terminy i warunki dostaw

Sprzedaj─ůcy jest zobowi─ůzany dostarczy─ç towar spe┼éniaj─ůc warunki okre┼Ťlone w potwierdzeniu przyj─Öcia zam├│wienia, , tzn. termin i miejsce dostawy, ilo┼Ť─ç, rodzaj towaru, cena.

W przypadku ustalenia w warunkach p┼éatno┼Ťci formy ÔÇ×przedp┼éataÔÇŁ, termin realizacji dostawy mo┼╝e ulec przed┼éu┼╝eniu o okres op├│┼║nienia w dokonaniu wp┼éaty. Za dzie┼ä dokonania wp┼éaty przyjmuje si─Ö dzie┼ä uznania rachunku bankowego Dostawcy.

Sprzedaj─ůcy nie odpowiada za ┼╝adne straty, szkody lub koszty (po┼Ťrednie lub bezpo┼Ťrednie) wynikaj─ůce z roszcze┼ä Kupuj─ůcego z tytu┼éu b┼é─Öd├│w w dostawie lub jej op├│┼║nie┼ä, spowodowane dzia┼éaniem firmy spedycyjnej.

Wszelkie korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z towarem oraz niebezpiecze┼ästwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodz─ů na Kupuj─ůcego z chwil─ů wydania towaru z magazynu.

Je┼╝eli op├│┼║nienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub je┼╝eli Kupuj─ůcy odmawia przyj─Öcia towaru, stosuje si─Ö zasady okre┼Ťlone w ┬ž3 ust.5.

Kupuj─ůcy ma obowi─ůzek niezw┼éocznie po otrzymaniu towaru dokona─ç sprawdzenia zgodno┼Ťci dostarczonego towaru z zam├│wieniem. Zobowi─ůzany jest sprawdzi─ç w szczeg├│lno┼Ťci: stan przesy┼éki, oraz jako┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i asortyment dostarczonego towaru, a tak┼╝e niezw┼éocznie (tj. najp├│┼║niej do 5 dni roboczych) zg┼éosi─ç przewo┼║nikowi i Sprzedaj─ůcemu zastrze┼╝enia w tym zakresie sporz─ůdzaj─ůc protok├│┼é niezgodno┼Ťci. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo kontroli zg┼éoszonej szkody na miejscu dostawy.

Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo w┼éasno┼Ťci sprzedanego towaru, co ma taki skutek, i┼╝ Sprzedaj─ůcy jest w┼éa┼Ťcicielem towaru do chwili pe┼énego zap┼éacenia nale┼╝no┼Ťci za odebrany towar oraz innych nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůcych z umowy sprzeda┼╝y bez wzgl─Ödu na miejsce sk┼éadowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

Z chwil─ů wszcz─Öcia post─Öpowania upad┼éo┼Ťciowego lub uk┼éadowego w stosunku do Kupuj─ůcego jest on zobowi─ůzany oznaczy─ç towar w spos├│b wskazuj─ůcy istnienie zastrze┼╝enia prawa w┼éasno┼Ťci na rzecz Sprzedaj─ůcego. W przypadku zaj─Öcia towaru stanowi─ůcego w┼éasno┼Ť─ç Sprzedaj─ůcego w toku post─Öpowania egzekucyjnego skierowanego do maj─ůtku Kupuj─ůcego, zobowi─ůzany jest on niezw┼éocznie poinformowa─ç Sprzedaj─ůcego o tym fakcie oraz wsp├│┼édzia┼éa─ç przy realizacji jego praw wzgl─Ödem podmiotu dokonuj─ůcego zaj─Öcia towaru w ramach wszelkich dost─Öpnych ┼Ťrodk├│w. Kupuj─ůcy na ┼╝─ůdanie Sprzedaj─ůcego jest zobowi─ůzany przekaza─ç niezw┼éocznie wszelkie informacje o tym gdzie s─ů przechowywane towary obj─Öte zastrze┼╝eniem w┼éasno┼Ťci.

┬ž5 P┼éatno┼Ťci i ceny

Termin i forma p┼éatno┼Ťci uzgadniane s─ů dla ka┼╝dego Kupuj─ůcego indywidualnie.

W przypadku odmiennych ustale┼ä mi─Ödzy stronami cen─ů towaru jest cena wynikaj─ůca z potwierdzenia zam├│wienia.

Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest do zap┼éaty nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu sprzeda┼╝y towaru w terminie wskazanym w fakturze.

Za dzie┼ä zap┼éaty uznaje si─Ö dzie┼ä zaksi─Ögowania wp┼éaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzie┼ä zap┼éaty got├│wk─ů.
W przypadku nieuregulowania p┼éatno┼Ťci przez Kupuj─ůcego w wyznaczonym terminie, Sprzedaj─ůcy jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za ka┼╝dy dzie┼ä zw┼éoki, a tak┼╝e ┼╝─ůdania przedp┼éaty na towary z przyj─Ötych ju┼╝ do realizacji nast─Öpnych zam├│wie┼ä.

Nieuregulowanie nale┼╝no┼Ťci w terminie okre┼Ťlonym na fakturze upowa┼╝ni Sprzedaj─ůcego do przerwania dostaw towar├│w i wstrzymania realizacji ju┼╝ przyj─Ötych zam├│wie┼ä. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e uzale┼╝ni─ç wykonanie nowego zam├│wienia z┼éo┼╝onego przez Kupuj─ůcego, kt├│ry zalega z p┼éatno┼Ťciami lub op┼éaca faktury nieterminowo od wp┼éaty zaliczki na poczet nowego zam├│wienia Kupuj─ůcego.

Je┼╝eli strony nie postanowi─ů inaczej zap┼éata za zam├│wiony towar realizowana jest bez potr─ůce┼ä i kompensat roszcze┼ä wzajemnych.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupuj─ůcego z obowi─ůzku dokonania p┼éatno┼Ťci za towar w ustalonym terminie.

┬ž6 Gwarancja

Sprzedaj─ůcy udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 m-cy licz─ůc od daty sprzeda┼╝y, pod warunkiem, ┼╝e towar jest u┼╝ywany i przechowywany w┼éa┼Ťciwie oraz w spos├│b zgodny z jego przeznaczeniem i w┼éa┼Ťciwo┼Ťciami technicznymi.

Utrat─Ö roszcze┼ä gwarancyjnych oraz z tytu┼éu r─Ökojmi za wady powoduj─ů nast─Öpuj─ůce dzia┼éania: nieodpowiedni monta┼╝, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametr├│w technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.

Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za naturalne zu┼╝ycie si─Ö towaru, b─Öd─ůce nast─Öpstwem jego prawid┼éowej eksploatacji.

┬ž7 Si┼éa wy┼╝sza

Je┼╝eli okoliczno┼Ťci pozostaj─ů poza kontrol─ů Sprzedaj─ůcego i Kupuj─ůcego, w szczeg├│lno┼Ťci takie jak zak┼é├│cenia w produkcji lub transporcie towar├│w spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urz─ůdze┼ä, wypadki, zagro┼╝enie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, po┼╝ary, trz─Ösienia ziemi itp., dostawa mo┼╝e by─ç odpowiednio op├│┼║niona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywr├│cenia normalnych warunk├│w.

┬ž8 Postanowienia ko┼äcowe

Akceptuj─ůc niniejsze OWS Kupuj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedaj─ůcego oraz podmioty dzia┼éaj─ůce na jego zlecenie w kraju i zagranic─ů, w zwi─ůzku z realizacj─ů um├│w sprzeda┼╝y towar├│w oferowanych przez Sprzedaj─ůcego.

Kupuj─ůcy nie mo┼╝e bez zgody Sprzedaj─ůcego przekazywa─ç wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontakt├│w handlowych ze Sprzedaj─ůcym osobom trzecim w sprawach obj─Ötych tajemnic─ů handlow─ů.

Prawem w┼éa┼Ťciwym dla OWS jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Stwierdzenie niewa┼╝no┼Ťci pojedynczych postanowie┼ä nie ma wp┼éywu na wa┼╝no┼Ť─ç pozosta┼éych postanowie┼ä OWS.

Strony b─Öd─ů d─ů┼╝y─ç do polubownego za┼éatwienia wszelkich spor├│w wynik┼éych w zwi─ůzku z wykonaniem um├│w obj─Ötych niniejszymi warunkami. W przypadku niemo┼╝no┼Ťci polubownego za┼éatwienia sprawy w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygni─Öcia sporu b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla miejsca siedziby Sprzedaj─ůcego.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest firma FRAME PACK Kalmil Szalast, Remigiusz Paprocki S.K.A. Kale┼äsko 27, 74-406 Namy┼Ťlin NIP 5993158819;┬á REGON: 080915071
 2. Wszystkie sprawy, zapytania i informacje zwi─ůzane z ochron─ů danych osobowych prosimy przesy┼éa─ç na adres info@framepack.pl;
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu realizacji us┼éug, obs┼éugi zam├│wie┼ä oraz zapyta┼ä i udzielania odpowiedzi na powy┼╝sze;
 4. Kategorie danych osobowych obejmuj─ů m.in. imi─Ö i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu obs┼éugi klienta, realizacji ofert i zam├│wie┼ä;
 5. Twoje dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba ┼╝e wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych. Prawnie uzasadniony interes administratora oznacza to, ┼╝e np. wystawiaj─ůc faktur─Ö przechowujemy dane zgodnie z przepisami zwi─ůzanym z archiwizacj─ů dokument├│w ksi─Ögowych;
 6. Twoje dane nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego ani organizacji mi─Ödzynarodowej;
 7. Posiadasz prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych, kt├│rym jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj─ů Pa┼ästwo, i┼╝ przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza obowi─ůzuj─ůce przepisy.
 9. Dane udost─Öpnione przez Ciebie nie b─Öd─ů podlega┼éy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 10. Dane pochodz─ů od os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů;
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie opakowania drewniane

s─ů Ci potrzebne?

Zapytaj o szczeg├│┼éy zlecenia, przewidywany czas realizacji, koszty oraz opcje dostawy. Jako producent, gwarantujemy szybk─ů i kompleksow─ů odpowied┼║ na┬áTwoje pytania.

Zapraszamy do kontaktu!